Materialise helpt medische sector met 3D printing

Materialise helpt medische sector met 3D printing

In maart vorig jaar werd Materialise wereldwijd het eerste bedrijf dat FDA-goedkeuring kreeg voor het 3D printen van diagnostische anatomische modellen. De FDA – voluit ook wel bekend als de Food and Drug Administration – is het agentschap van de overheid van de Verenigde Staten en controleert de kwaliteit van voedsel en medicijnen.

Specifiek kreeg Materialise goedkeuring voor gebruik van zijn Mimics inPrint software, een speciaal softwarepakket voor het creëren van 3D printbare anatomische modellen. De FDA stelt hoge eisen aan dit soort software, omdat de 3D geprinte modellen die eruit voortvloeien officieel gecategoriseerd worden als een Class II medical device. Wat de software doet is in principe even briljant als eenvoudig: het converteert medische afbeeldingen naar kant-en-klare 3D print modellen.

Al direct na de introductie werd duidelijk dat het softwarepakket door de medische wereld met open armen werd ontvangen. Met name in Amerikaanse ziekenhuizen maakten chirurgen gretig gebruik van de software voor hun pre-operatieve planning. Ook werd er reeds volop gespeculeerd over een toekomst met 3D print-zorgfaciliteiten verspreid over het hele land.

Lees meer:
3D printing in medische wereld groeit nog altijd hard
Conferentie over 3D print ontwikkelingen in medische sector
Nieuwe 3D print toepassingen transformeren geneeskunde

Materialise en Stratasys werken samen in certificeringsprogramma

Eind vorig jaar kreeg de succesvolle lancering van de Mimics inPrint software een belangrijk vervolg in een nieuw samenwerkingsverband tussen Materialise en Stratasys. Over beide bedrijven heeft Llowlab in het verleden regelmatig artikelen geschreven en dat komt onder meer doordat het beide van oudsher grote spelers zijn in de 3D printing markt.

Daar waar Materialise zich specialiseert in 3D printing software en gerelateerde diensten, richt Stratasys zicht juist met name op de benodigde hardware en materialen. Een ultieme combinatie, zo moeten beide bedrijven hebben gedacht.

Materialise liet Stratasys een certificatieprogramma doorlopen, waardoor de 3D printers van het bedrijf gecertificeerd zijn voor gebruik met de Mimics inPrint software. Met andere woorden: hierdoor zijn Stratasys-printers plotsklaps dé machines die artsen willen gebruiken voor het 3D printen van diagnostische anatomische modellen in hun pre-operatieve planningsproces.

Lees meer:
Materialise al langer bekend van innovatieve 3D print technologieën
Materialise werkt ook al samen met partijen zoals Microsoft
Stratasys werkt ook al samen met partijen zoals Ford

Mimics inPrint 3D software zeer populair in medische wereld

Dankzij de samenwerking tussen Materialise en Stratasys hebben steeds meer ziekenhuizen – nu vooral nog in de Verenigde Staten – toegang tot 3D geprinte anatomische modellen van zeer hoge kwaliteit. Revolutionair is dat de modellen door de grote individualisatiemogelijkheden van 3D printing zijn toegespitst op individuele patiënten.

Inmiddels zijn ook multi-color en multi-material 3D printers toegevoegd aan de lijst van gecertificeerde 3D printers. Hierdoor hebben medisch professionals nog meer opties om zich voor te bereiden op de meest complexe chirurgische vraagstukken. Daar waar zij voorheen patiëntanatomie in hun hoofd moesten reconstrueren, hebben ze hun een exacte replica in de vorm van een 3D print in hun handen.

Inmiddels gebruiken maar liefst 16 van de 20 beste ziekenhuizen in de Verenigde Staten de Mimics inPrint software. De samenwerking met Stratasys zorgt ervoor dat de software in een ziekenhuisomgeving nóg makkelijker praktisch toepasbaar is. Experts verwachten dat de adoptie van de 3D printing software hierdoor alleen nog maar verder zal stijgen.

Lees meer:
Multi-color 3D printen heeft de toekomst
Multi-material printing trend in nieuwe generatie 3D printers
Toekomstmuziek: elk denkbaar voorwerp printen met multi-material 3D printing

Meer kwaliteit en gemak voor ziekenhuizen en artsen

Inmiddels is Stratasys niet meer het enige bedrijf dat voldoet aan de Mimics inPrint-certificering. Materialise heeft zijn certificatieproces nu ook opengesteld voor andere 3D printing bedrijven, waarvan Ultimaker en Formlabs de meest in het oog springende namen zijn.

Bekende 3D printers die op dit moment zijn gecertificeerd voor gebruik met Mimics inPrint zijn onder meer de Stratasys J750, J735, Objet30 Prime en Connex 500. Dat geldt ook voor de Ultimaker S5 en de Formlabs Form 2.

Sinds dit jaar is de Mimics inPrint-certificatie niet meer weg te denken uit de medische wereld. Het verschaft ziekenhuizen de zekerheid van een goed werkende 3D print oplossing die voldoet aan de extreem hoge kwaliteitseisen in de sector. Ook hoeven deze partijen niet langer verschillende 3D print bedrijven met elkaar te vergelijken, maar kunnen ze simpelweg vertrouwen op de hardware en materialen die in het certificatieprogramma zijn goedgekeurd.

Lees meer:
Objet 3D printer een van de meest succesvolle machines van Stratasys
Ultimaker sinds jaar en dag een van de populairste 3D printer fabrikanten
Formlabs Form 2 ook een van de best beoordeelde consumentenprinters