Een nieuwe blik op de toekomst van 3D printing

Een nieuwe blik op de toekomst van 3D printing

Het 3D printing landschap verandert de afgelopen jaren zo snel, dat je als consument constant het nieuws moet volgen om goed op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Als redactieteam bij Llowlab is dat gelukkig ons dagelijks werk. In het bijzonder letten wij op de informatie die wordt gedeeld tijdens 3D print evenementen, omdat hier meestal de nieuwste innovaties worden gepresenteerd.

Nieuwe blik op toekomst van 3D printing

Een goed voorbeeld van zo’n evenement is de relatief kleinschalige maar bekende Smart Manufacturing seminar, het resultaat van een samenwerkingsverband tussen SME en Amerika Makes. Dit event vind periodiek plaats met iedere keer een ander thema. De meest recente editie vond plaats in Ohio in de Verenigde Staten en ging over de toekomst van de 3D printing.

De organisatie van het evenement heeft alle zeilen bijgezet om een sprekersline-up van absolute experts in het werkveld bij elkaar te krijgen en is daar glansrijk in geslaagd. Allen gaven zij hun unieke visie op de toekomst van 3D printen, gebaseerd op hun specifieke expertise en ervaringen binnen hun subdiscipline. Hieronder bespreken wij de toekomstvisie van de 4 belangrijkste sprekers.

Samenwerking academici met 3D printing industry van belang

Een vooraanstaand spreker op de Smart Manufacturing seminar was Dr. Eric Wetzel, werkzaam voor de US Army Research Laboratory. Hij noemt het verenigen van het academisch werkveld met de commerciële 3D printing industry een van de grootste uitdagingen in het komende tijdperk. Veel van de theoretische concepten die academici ontwikkelen, moeten namelijk getoetst worden in de praktijk.

Hiervoor is samenwerking nodig met industriële partners, zodat nieuwe innovaties op het gebied van 3D printen, 3D printers en bijbehorende filamenten in een stroomversnelling worden gebracht en sneller in de consumentenmarkt belanden. Op dit moment blijven veel concepten onnodig lang op de plank liggen, waardoor de uiteindelijke marktimplementatie langer duurt of zelfs helemaal uitblijft.

Lees meer:
Hoe ziet de commerciële 3D printing industry eruit?
Laatste cijfers over de 3D printing industry
Laboratoria zorgen voor innovaties op het gebied van 3D printen

4D printen van autonome voorwerpen

Het punt dat Wetzel maakt is valide, want er zijn tal van veelbelovende ideeën op het gebied van additive manufacturing die de afgelopen decennia nooit het daglicht hebben gezien. En ook nu nog worden er dagelijks nieuwe technologieën gepresenteerd. Zoals bijvoorbeeld door zijn collega Dr. H. Jerry Qi, die momenteel grote stappen zet op het gebied van 4D printing.

Al eerder hebben we bij Lllowlab de term 4D printing laten vallen (zie hieronder voor links naar relevante artikelen). De definitie die Qi hanteert is echter nog breder; hij voorziet een toekomst waarin geprinte voorwerpen nadat ze gereed zijn zelf van de printplaat kruipen en zo ruimte maken voor nieuw te printen onderdelen. Het klinkt als science fiction, maar is binnenkort al mogelijk!

Lees meer:
Hoe werkt additive manufacturing?
Van 3D printen naar 4D printen
NASA ontwikkelt 4D-printmethode voor ruimtemissies astronauten

3D printen met meerdere materialen voor ongekende vrijheid

Daar waar Dr. Qi de nadruk legt op het 3D printproces dat zich afspeelt in een 3D printer, zijn er collega’s die de innovatie meer zoeken in het gebruik van specifieke materialen. Dr. Brett Conner is een voorbeeld van zo’n onderzoeker. Hij stelt dat veel van de beperkingen van de huidige generatie 3D printers vooral wordt veroorzaakt door beperkte materiaalmogelijkheden.

Hoewel er steeds meer 3D printers verschijnen die in staat zijn te printen met meerdere filamenten, biedt dit natuurlijk geen ongekende productievrijheid. Dr. Conner verricht onderzoek naar multi material printing en voorziet een toekomst waarin vrijwel elk denkbaar voorwerp geprint kan worden met één enkele printer. Voorwaarde hiervoor is dat die machine moet kunnen werken met tal van materialen.

Geoptimaliseerde polymeren voor meer printmogelijkheden

Iemand die de lezing van Dr. Conner niet geheel onderschrijft, is Dr. Chris Williams. Hij hield een zeer interessante lezing tijdens de Smart Manufacturing seminar en stelt dat de toekomst niet zozeer in printen met meerdere materialen ligt, maar juist in het aanpassen van die materialen. Met name polymeren bieden in dit opzicht veel nieuwe kansen.

Polymeren worden al vele decennia gebruikt in industriële toepassingen, maar zijn nooit geoptimaliseerd voor 3D printing. Net als bij andere materialen zoals metaal, is optimalisatie noodzakelijk om het maximale uit het 3D printproces te halen. Samenwerking tussen academici en 3D print ondernemingen kan helpen om dit proces van optimalisatie aanzienlijk te versnellen.

Lees meer:
3D printen met meerdere materialen voor gevarieerdere 3D prints
Optimalisatie ligt aan basis succes van 3D printing met metaal
Snelle groei van metaalprints in 3D printing industry