NASA kiest voor nScrypt 3D printer

NASA kiest voor nScrypt 3D printer

NASA werkt constant aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor toepassing in de ruimtevaart. Een van die technieken is 3D printing, dat zijn meerwaarde buiten de aardse atmosfeer inmiddels ruimschoots heeft bewezen. Een 3D printer aan boord van een ruimtestation stelt astronauten in staat ter plekke onderdelen te printen die ze nodig hebben.

3D printing FabLab op International Space Station (ISS)

nScrypt 3D printer voldoet aan ruimtebehoeften NASA

De 3D printer waar NASA op het bekende International Space Station (ISS) voor kiest, is de nScrypt 3D multi-material printer. Met maar liefst vier printkoppen, een speciale SmartPump voor inkten, twee nFD-koppen en extreem hoge precisie printing bij een bouwvolume van 30 x 30 x 15 cm is deze machine van onschatbare waarde en in sommige situaties zelfs levensreddend voor astronauten.

In eerste instantie echter zal de 3D printer op het internationale ruimtestation vooral worden gebruikt om praktische voorwerpen (denk aan reserveonderdelen, gereedschap etc.) voor alledaags gebruik te produceren. De aanwezigheid van de machine zorgt ervoor dat veel opslagruimte wordt bespaard en dat een cruciaal onderdeel of voorwerp altijd snel kan worden vervangen.

Speciaal FabLab met 3D printers op het ISS

Een ander belangrijk toepassingsgebied van 3D printing op het ISS is het ontwikkelen van ultracapacitor en thermo-elektrische materialen. Aan boord zal speciaal hiervoor een speciaal FabLab verrijzen met daarin een hypermoderne gelijkstroom-sinteroven. Dit maakt het mogelijk om makkelijk en on demand naar behoefte condensatoren te produceren.

In het verlengde hiervan heeft NASA ook de ambitie om in het FabLab Perovskite Ultracapacitors en plasma-gesinterde supercondensatoren (SPS) te gaan fabriceren. De eerstgenoemde zijn bij uitstek geschikt voor de opslag van energie en het opladen van instrumentarium, terwijl de laatstgenoemde zich onderscheiden door hun bijzonder hoge energiedichtheid.

NASA laat bedrijven tegen elkaar strijden

Inmiddels zet NASA 3D printing al decennialang in en daarmee vertolkt de ruimtevaartorganisatie een pioniersrol binnen het vakgebied. Nu rapid prototyping technologie tegenwoordig behoorlijk mainstream is geworden, speelt NASA daar handig op in door speciale 3D printing wedstrijden te organiseren.

Deelnemende bedrijven staan voor de uitdaging om een rapid prototyping oplossing te bedenken voor een NASA-uitdaging of -probleem op bijvoorbeeld de maan of Mars. Op deze manier benut de organisatie de kennis en kunde van talloze bedrijven over de hele wereld om nieuwe en innovatieve oplossingen te verzinnen.