Van afval naar 3D printing filament in Montreal

Van afval naar 3D printing filament in Montreal

Op het gebied van duurzaamheid vervullen veel 3D printing bedrijven een voortrekkersrol. Denk aan het gebruik van papierpulp als 3D printing filament, 3D geprinte autobanden met een lagere milieubelasting, composteerbaar bioplastic als filament en afval als 3D printer filament. Dat laatste plan wil Nefilatek nu ook gaan uitvoeren, zij het met een geheel nieuwe insteek.

Van afval naar 3D printing filament in Montreal

Ecologisch verantwoord 3D printer filament

Hoewel het gebruik van afvalmaterialen als 3D printer filament niet nieuw is, is de insteek van Nefilatek dat wel. Het bedrijf koopt gerecycleerd HIPS en ABS op en gebruikt de materialen als milieuverantwoorde basis voor splinternieuw filament.

Het initiatief van de onderneming uit Montreal verdient lof. Want hoewel veel 3D printing startups naam maken met duurzame initiatieven, is de 3D printing sector toch vooral een vervuilende. Het merendeel van de plastic filamenten wordt namelijk niet gerecycleerd en belandt zo in het milieu.

De schade die plastic deeltjes hier aanrichten is groot. Nefilatek wil de impact van 3D printing filamenten op het milieu verminderen door een ecologisch verantwoord alternatief te bieden. Een alternatief dat kwalitatief bovendien minstens even goed is als de huidige standaard.

Alternatief voor schadelijk plastic

Ondanks de toenemende milieuschade die plastic veroorzaakt in onze leefomgeving, zijn de mogelijkheden om het probleem een halt toe te roepen er wel degelijk. De wereldwijde recyclingindustrie is al indrukwekkend groot, maar groeit nog altijd jaarlijks. Maar helaas wordt nog lang niet al het gebruikte plastic gerecycleerd.

Met name plastic dat erg kort wordt gebruikt – denk bijvoorbeeld aan het plastic omhulsel om een komkommer in de supermarkt – belandt vaak in het milieu, terwijl de precieze meerwaarde ervan voor de samenleving onduidelijk is. Nefilatek pleit dan ook voor het gebruik van innovatieve, natuurlijke, composteerbare of gerecycleerde materialen en geeft hierbij zelf het goede voorbeeld.

Milieuvriendelijk filament van prima kwaliteit

Het Canadese bedrijf gaat hierin zelfs zo ver, dat het alleen werkt met gerecycleerde grondstoffen. Dit vormt op technologisch vlak een grote uitdaging, zo is eerder aangetoond door andere bedrijven die uit afval 3D printer filament wilden maken.

Toch lijkt Nefilatek erin geslaagd om een bruikbaar product in de markt te zetten: de ingenieurs van het bedrijf hebben voor de filamentdiameter 1,75 mm +/- 0,05 een industriële tolerantie bereikt en de prestaties zijn minstens even goed als die van vergelijkbare maar minder milieuverantwoorde alternatieven. In de toekomst hoopt het bedrijf naast ABS en HIPS ook PC als filament aan te bieden.