3D metaalprinten: Nederland loopt achter

3D metaalprinten: Nederland loopt achter

Van 19 t/m 22 november werd de FormNext-beurs weer georganiseerd in het beurs- en expositiecomplex de Messe Frankfurt. Net als in voorgaande jaren werden ook dit jaar weer veel nieuwe innovaties gepresenteerd. Ook werden interessante statistieken en trends gedeeld met het publiek, waaruit duidelijk blijkt dat 3D printing wereldwijd nog altijd in opmars is.

3D metaalprinten: Nederland loopt achter

Weinig Nederlandse 3D metaalprintinnovaties

Met name 3D metaalprinten is een tak binnen de 3D printing die momenteel grote sprongen voorwaarts maakt. In de industrie is deze technologie inmiddels lang en breed opgepikt en ook bedrijven en kleine ondernemers beginnen de mogelijkheden nu voorzichtig te verkennen. De voorspelling is dan ook dat 3D metaalprinting de komende jaren sterk gaat groeien.

Tegenvallend is echter de mate waarin het dat in Nederland doet. Op FormNext schitterden Nederlandse metaalprintinginnovaties door afwezigheid en ook waren er nergens bordjes van verkochte metaalprintingmachines aan Nederlandse bedrijven of organisaties. Hoe kan het dat de adoptie in het vaderlandse bedrijfsleven tegenvalt?

Voornamelijk grote corporates investeren in 3D printing

Het Centraal Bureau voor de Statistiek signaleerde deze zorgwekkende tendens al eerder. Volgens het statistische instituut wordt 3D printen in zijn algemeenheid – dus niet alleen 3D metaalprinten – in Nederland nog op relatief bescheiden schaal ingezet. Zeker in het MKB zijn 3D printers eerder uitzondering dan regel, hoewel desktop printers steeds vaker hun opwachting maken in kantoren.

De cijfers laten zien dat de kans dat een bedrijf 3D printing toepast evenredig stijgt met de grootte van het personeelsbestand. Dit betekent dat kleine ondernemers en het MKB nog nauwelijks 3D printers gebruiken, terwijl alleen de echte toplaag van corporate bedrijven durft te investeren in dit soort innovatieve technieken.

Nog veel terrein te winnen voor 3D printen in Nederland

Een mogelijke verklaring voor de gebrekkige adoptie van 3D (metaal)printing in Nederland valt te vinden in de structuur van de vaderlandse maakindustrie. In de markt zijn veel kleine componentenmakers en toeleveranciers actief, maar in verhouding slechts weinig grote OEM’ers.

Dat is jammer, want juist de componentenmakers en toeleveranciers krijgen vaak opdrachten waarbij de meerwaarde van 3D print technologie nog relatief klein is. Het is dus te hopen dat de Nederlandse markt in de komende jaren nog een sprong maakt en 3D printing in al zijn varianten in toenemende mate begint te omarmen.