3D printen markt groeit komende jaren explosief

3D printen markt groeit komende jaren explosief

Er lijkt vooralsnog maar geen einde te komen aan de snelle ontwikkelingen binnen het 3D printing landschap. Uit nieuwe voorspellingen van de International Data Corporation (IDC) blijkt dat de 3D print sector de komende 3 jaar naar verwachting explosief zal blijven groeien. Dat 3D printen zowel in Nederland als daarbuiten een veelbelovende toekomst tegemoet gaat, staat dan ook buiten kijf. Dit ondanks het feit dat veel mensen nog niet vertrouwd zijn met de achterliggende techniek.

Volgens de Semiannual 3D Printing Spending Guide van de IDC zal de 3D printing branche de komende 3 jaar een stabiele groei van zo’n 27% per jaar doormaken. De totale 3D printen markt, die nu nog een waarde van circa 11 biljoen dollar vertegenwoordigt, zal hierdoor in 2019 maar liefst 27 biljoen dollar waard zijn. Dit is een van hoogste groeipercentages die tot op heden voorspeld is voor de 3D print sector. Grotendeels verantwoordelijk voor de snelle groei zijn de West-Europese, Amerikaanse en Aziatische markt.

3D printen maakt een ongelooflijke groei door

3D printen maakt een ongelooflijke groei door

Segmentatie van 3D printing sector

De nieuwe 3D printing Spending Guide van IDC geeft een gedetailleerder overzicht van de 3D printen markt dan bij voorgaande edities het geval was. Er wordt meer aandacht besteed aan elementen zoals nieuwe technologieën, geografische regio’s, toepassingen en individuele industrieën.

Hierdoor ontstaat er een uitgebreider beeld van aankooptrends op het gebied van 3D printers, met daarbij de afzonderlijke gebieden die naar verwachting snel of juist traag zullen groeien. Met de nieuwe indeling van het rapport erkent de IDC dat de 3D print markt veel gesegmenteerder is dan in de meeste andere rapporten wordt belicht.

Een marktgebied zoals de industriële 3D printing sector verschilt natuurlijk enorm ten opzichte van de desktop 3D printer markt voor consumenten. Het is daarom niet meer dan logisch dat de jaarlijkse groeicijfers per branche zullen verschillen.

Uit het IDC rapport blijkt voorts dat de voorspelde totale groei van de 3D printing markt gedeeltelijk wordt veroorzaakt door enkele hoog scorende industrieën, die het totale gemiddelde omhoog brengen. Met name 3D printen bedrijven die zich voorheen louter richtten op massaproductie, zullen steeds beter in staat zijn om de consument met individueel toegesneden 3D prints te bedienen. Van deze sector wordt dan ook de nodige groei verwacht.

Groot aandeel bepaalde regio’s in 3D print branche

Het totale aandeel in de wereldwijde 3D printing markt van de Verenigde Staten, Azië en West-Europa wordt verwacht om te stijgen van 59,2% in 2014 naar ongeveer 70% in 2019. Dit komt met name door een forse toename van het aantal 3D printen toepassingen in de industriële sector.

Hoewel de genoemde regio’s in de eerstkomende jaren nog het merendeel van de 3D print groei vertegenwoordigen, verwachten experts dat 3D printen zich wereldwijd ook in andere gebieden explosief zal ontwikkelen.

Vooral China zal waarschijnlijk uitgroeien tot een marktleider op het gebied van 3D printer hardware, producten en diensten. Het land investeert nu al grote geldsommen in het aanpassen van de bestaande productie- en distributieinfrastructuur om in de toekomst competitief te kunnen zijn op het gebied van 3D printing.

Nederland is op dit moment in ieder geval een van de partijen die trendsettend is in de 3D printen branche. Ons land herbergt veel innovatieve ondernemingen die nieuwe ontdekkingen doen op het gebied van geavanceerde 3D printers en complexe 3D prints. Blijf Llowlab volgen als je op de hoogte wilt blijven van de laatste 3D printen ontwikkelingen in Nederland!