Koninklijke Landmacht gaat reserveonderdelen 3D printen

Koninklijke Landmacht gaat reserveonderdelen 3D printen

Het Materieellogistiek Commando Land (MatlogCo) van de Koninklijke Landmacht voert het onderhoud uit van alle landsystemen van de krijgsmacht. Het militaire expertisecentrum gaat nu samenwerken met 3D print bedrijf DiManEx om militair personeel meer vertrouwd te laten raken met het 3D printen van onderdelen die nodig zijn voor onderhoud.

Koninklijke Landmacht gaat reserveonderdelen 3D printen

Samenwerking met DiManEx

Het Ministerie van Defensie experimenteert al geruime tijd met de mogelijkheden van 3D printing. Het Materieellogistiek Commando Land zet met nieuw beleid nu nog meer vaart achter deze ontwikkeling. Een recent ontwikkeld stappenplan moet het implementatieproces van de technologie binnen de krijgsmacht verder stroomlijnen en vormgeven.

Een van de eerste stappen in het plan is om een speciaal 3D printing centrum te creëren voor de krijgsmacht. Dit moet leiden tot een beter begrip van de technologie bij defensiepersoneel en de noodzakelijke training om 3D printen in de praktijk toe te passen. De verworven kennis vormt de basis voor de ontplooiing van de verdere stappen uit het stappenplan.

3D printen is een complexe technologie en voor een grote organisatie als het leger is één partnerschap in dat kader niet genoeg. Het samenwerkingsverband met DiManEx geeft de krijgsmacht toegang tot de cloudgebaseerde end-to-end diensten van het bedrijf. Dit maakt coördinatie van 3D printproductie mogelijk binnen een breed netwerk van gecertificeerde 3D printing partners. Deze digitale bevoorradingsketen is voor de krijgsmacht overal ter wereld toegankelijk om industriële onderdelen van hoge kwaliteit in 3D te printen.

Lees meer:
Hoe werkt 3D printing als technologie?
Industriële vormen van 3D printen bieden hoge kwaliteit
Wat is het verschil met andere Additive Manufacturing-technieken?

Soldaten gebruiken 3D printing voor reserveonderdelen

Testprogramma met 3D prints van 15 onderdelen

De Koninklijke Landmacht en DiManEx is er veel aan gelegen om de samenwerking tot een succes te maken. De partijen zullen in eerste instantie focussen op experimenteren met de technologie en het oplossen van vraagstukken met betrekking tot de bevoorrading van reserveonderdelen. Inmiddels zijn zo’n 15 onderdelen geschikt bevonden voor een testprogramma met 3D printing.

DiManEx levert in deze beginfase ondersteuning op het gebied van technische expertise, fabricage, kwaliteitscontrole en materiaalkennis. De Koninklijke Landmacht zal de resultaten van de 3D printing experimenten delen met de collega’s van de Duitse krijgsmacht, die ook actief bezig zijn met de integratie van 3D printen voor militaire toepassingen.

Het Nederlandse en Duitse leger zijn zeker niet de enige krijgsmachten die bezig zijn de mogelijkheden van 3D printing te ontdekken. Wereldwijd heeft elk leger te maken met vergelijkbare uitdagingen. Het vinden van betrouwbare bronnen voor de fabricage van reserveonderdelen in lage aantallen blijkt lastig omdat de financiële motivatie voor potentiële partners niet groot is.

Dit is precies waarom de samenwerking tussen de Koninklijke Landmacht en DiManEx waarschijnlijk een succes wordt. De engineers bij het bedrijf hebben al eerder naar wederzijdse tevredenheid samengewerkt met de krijgsmacht en diverse toepassingen ontwikkeld die de meerwaarde van 3D printen in een militaire setting duidelijk aantonen.

Lees meer:
Amerikaanse leger al in jaren 80 bezig met 3D printen
Ook Koninklijke Marine gebruikt 3D scannen en 3D printen
Wat zijn de voor- en nadelen van 3D printen?

3D printen van reserveonderdelen voor militaire voertuigen

Innovatie moet toepasbaar zijn

Kolonel Robert Meeuwsen, hoofd innovatie bij het Nederlandse leger, gelooft dat het varen van een innovatieve koers noodzakelijk is om nieuwe successen te behalen. De keuze voor nieuwe productiemethoden zoals 3D printing betekent dat de krijgsmacht in toenemende mate in staat is om te anticiperen op veranderende omstandigheden en onverwachte situaties.

In het bijzonder noemt de kolonel de samenwerking met DiManEx als groot voordeel vanwege de langjarige kennis en expertise waar het bedrijf over beschikt. 3D geprinte reserveonderdelen worden getest en goedgekeurd als ze voldoen aan strikte kwaliteitscontroles. De 15 eerder genoemde onderdelen beperken zich tot een beperkt aantal zorgvuldig geselecteerde voertuigen.

Een van de voertuigen dat als testobject dient in het 3D print experiment is het gevechtsvoertuig de Fennek. De Koninklijke Landmacht heeft hier bewust voor gekozen, omdat innovatie hand in hand moet gaan met de kerntaken van het leger. Met behulp van 3D printing worden reserveonderdelen voor het voertuig gefabriceerd die voldoen aan de strengste kwaliteitseisen.