MIT lanceert online 3D printing cursus

MIT lanceert online 3D printing cursus

Het Massachusetts Institute of Technology (MIT) is een van de hoogst aangeschreven technische universiteiten ter wereld. Het instituut vertolkt een voorlopersrol op het gebied van innovatie en volgt de ontwikkelingen op het gebied van 3D printen dan ook nauwgezet. De universiteit doet zijn reputatie nu wederom eer aan en lanceert binnenkort een speciale online 3D printing cursus.

De rijke historie van het MIT op het gebied van 3D printen

Heb je nog niet eerder gehoord van het MIT in relatie tot 3D printen? Dan verversen wij je geheugen even. De universiteit was onder meer nauw betrokken bij de ontwikkeling van productietechnieken als 3D printing in de bouw, 3D printen met glas en zelfs bij 4D printen. Vrijwel geen enkel ander geïnstitutionaliseerd kennisinstituut bezit dan ook zoveel knowhow op het gebied van additive manufacturing.

De afgelopen jaren heeft het MIT op dit vlak meerdere cursussen en opleidingen aangeboden. Over anderhalve maand (vanaf 1 oktober) komt daar een nieuwe variant bij: een 11-weekse cursus in 3D printen ontwikkeld door Associate Professor of Mechanical Engineering A. John Hart. De opleiding is volledig online te volgen en de inhoud dekt alle technologieën op het gebied van rapid prototyping evenals mogelijke toepassingen en zakelijk potentieel.

Lees meer:
MIT nauw betrokken bij het ontstaan van 3D printen
Voorlopersrol MIT bij 3D printing in bouwsector
MIT innoveert met 3D prints zonder ondersteuning
Wat is 4D printen?

Voor wie is deze online 3D printing cursus bedoeld?

De nieuwe 11-weekse cursus van het MIT heeft de toepasselijke naam Additive Manufacturing for Innovative Design and Production gekregen. Zoals de meeste opleidingen aan het instituut gaat het om een programma met certificering aan het einde. Dit maakt het een waardevolle cursus voor professionals die ambities hebben binnen de 3D printing sector.

De cursus is niet alleen geschikt voor beginners (een beetje basiskennis is wel noodzakelijk), maar biedt ook meerwaarde aan meer gevorderde gebruikers. In het begin van de opleiding is er vooral aandacht voor de basisbeginselen en toepassingen van 3D printen en het bijbehorende vakjargon. Met het verstrijken van de weken neemt de complexiteit van de lesstof toe.

De inhoud van de cursus richt zich niet alleen op de omgang met 3D printers en filamenten, maar op alle tools die noodzakelijk zijn om een de productie van een rapid prototyping product tot een goed einde te brengen. Ook 3D software zoals CAD-software en uiteenlopende planningsprogramma’s voor een soepel productieproces worden daarom uitgebreid behandeld.

De cursus is gericht op iedereen die affiniteit heeft met 3D printen. Ook basiskennis van wiskunde en natuurkunde is volgens het MIT bepaald geen overbodige luxe. Het instituut vraagt belangstellenden zich vooraf goed in te lezen in de cursusinhoud. De opleiding draait namelijk niet alleen om het besturen van 3D printers, maar ook om het vinden van zakelijke toepassingen voor 3D prints en technieken.

Lees meer:
Hoe werkt additive manufacturing?
Hoe werkt rapid prototyping?
Hoe werkt 3D printing?
Hoe werkt 3D software zoals CAD-software?

Wat leren de deelnemers aan deze 3D print cursus concreet?

Belangrijk doel van de cursus van het MIT is om de deelnemers van een solide theoretische basis op het gebied van 3D printing te voorzien. Al het vakjargon komt aan bod en wordt uitgebreid behandeld – ook vakterminologie in gerelateerde vakgebieden zoals de wiskunde en natuurkunde. Na het volgen van deze opleiding zit het met jouw basiskennis van additive manufacturing wel snor.

Cruciaal voor succes met 3D printen is ook een gedegen materiaalkennis. Ook hier komt natuurkundige lesstof weer aan bod. 3D prints worden gemaakt van steeds meer verschillende materialen. Het is momenteel zelfs zo dat de innovatie binnen de 3D printing meer aan de filamentzijde plaatsvindt dan aan de printerzijde. Kennis hiervan is dan ook onontbeerlijk.

Ook het digitaal ontwerpen van 3D prints is een belangrijk cursusonderdeel. De deelnemer houdt in de ontwerpfase al rekening met zaken als productiekosten en prestaties van het eindproduct. Ook het zakelijke potentieel van een product wordt afgewogen voordat er wordt gestart met het ontwerp. Wat dat betreft is dit net zo goed een ondernemerscursus als een techniekcursus.

Meer weten over deze cursus? Klik dan hier voor meer informatie of om je direct in te schrijven.

Lees meer:
Wat zijn veelvoorkomende 3D print materialen?
Wat zijn veelvoorkomende 3D printing toepassingen?
Waarom moet je kunnen omgaan met 3D printer software?