Hoe 3D printing het dierenrijk kan beschermen

Hoe 3D printing het dierenrijk kan beschermen

Op dit moment bevindt de wereld zich in de grootste massa-uitsterving sinds 65 miljoen jaar geleden. Toen stierven alle dinosauriërs uit en een vergelijkbaar scenario dreigt zich nu te herhalen. Diersoorten verdwijnen door menselijke invloed zo snel dat de evolutie het niet kan bijhouden.

De belangrijkste oorzaken van de uitstervingsgolf in het dierenrijk zijn verlies van leefgebied, vervuiling en stroperij; allemaal menselijke invloeden. Alleen al voor de schade die de mens tot nu toe heeft aangericht, heeft de natuur zo’n 5 miljoen jaar nodig om deze te herstellen.

Ook nu nog staan er talloze bedreigde diersoorten op het randje van uitsterven, maar gelukkig is er een techniek die kan helpen om dit te voorkomen: 3D printing. De unieke individualisatiemogelijkheden en hoge productiesnelheid maken de technologie bij uitstek geschikt om met innovatieve 3D prints verschillende diersoorten te beschermen. Een aantal voorbeelden:

Neushoorns

De neushoorn is een van de zwaarst bedreigde diersoorten van de afgelopen decennia. De hoorn van het dier is populair op markten in Aziatische landen en daarom doelwit van illegale stropers. In Afrika zijn er zelfs georganiseerde stropersbendes die zwaarbewapend de savanne afstruinen in de jacht op de snel afnemende groepjes neushoorns.

Hoewel verschillende natuurorganisaties de dieren proberen te beschermen, blijken de inspanningen niet voldoende. De zwarte neushoorn loopt bijvoorbeeld een reëel risico om binnen de komende 50 jaar van de aardbodem te verdwijnen. Probleem bij de bestrijding van stroperij is de enorme mankracht en het materieel dat nodig is om grote gebieden grond effectief te bestrijken.

Gelukkig kunnen vooruitstrevende technologieën zoals drones en 3D printen in dit opzicht uitkomst bieden. De Wildlife Conservation Unmanned Aerial Vehicle Challenge (wcUAVc) is een voorbeeld van een initiatief waarbij snelle drones stropers over grote afstanden kunnen identificeren en volgen, waarna rangers op de grond tijdig actie kunnen ondernemen.

Bijzonder aan dit project is dat de drones worden gemaakt met een 3D printer. Het 3D model is tot stand gekomen uit een open source ontwerpwedstrijd waar 120 teams over de hele wereld aan deelnemen. Het competitieve element, de gebundelde kennis en gedeelde passie voor natuurbescherming zorgen voor innovatieve ideeën en een verbeterd ontwerp.

Schildpadden

Volwassen schildpadden staan bekend om hun grote, beschermende schild. Jonge schildpadden daarentegen hebben nog geen volgroeid schild en zijn daarmee extra kwetsbaar voor roofdieren en verlies van leefgebied. Inmiddels zijn verschillende schildpadsoorten ernstig bedreigd en hangt het voortbestaan van een aantal soorten aan een zijden draadje.

Hardshell Labs is een bedrijf dat hier verandering in probeert te brengen met 3D prints die als lokaas moeten dienen voor raven. Met hun scherpe snavels vormen zij in de woestijn van Californië op dit moment de belangrijkste bedreiging voor jonge schildpadden.

De 3D prints bootsen met hun vorm de jonge schildpadden na, hebben een afschrikwekkend effect zodra de vogels op hun prooi zijn geland. Hiermee hoopt het team van Hardshell Labs de kans de verkleinen dat de raven de schildpadden in de toekomst nog eens aanvallen.

Bijen

Steeds vaker verschijnen er in de media berichten over bijen, die massaal uitsterven maar een cruciale rol vervullen in het menselijke voedsel- en ecosysteem. Als belangrijkste bestuivers van verreweg het grootste deel van onze voedselbronnen vormen ze een onmisbaar stukje in de menselijke overlevingspuzzel.

Kortom: als bijen uitsterven, doet de mens dat wellicht ook door de enorme voedselcrisis die dan spontaan ontstaat. Helaas daalt de bijenpopulatie in rap tempo en is er op dit moment nog geen oplossing voor dit snelgroeiende probleem.

Gelukkig heeft Michael Candy een kunstmatige bestuiver ontwikkeld die bijen met zijn 3D geprinte bloemen een veilige plek biedt om stuifmeel en nectar te verzamelen. Het apparaat biedt de bijen al het voedsel dat ze nodig hebben, zonder dat ze in contact komen met chemische bestrijdingsmiddelen zoals pesticiden (een belangrijke veroorzaker van bijensterfte).

Dit veelbelovende initiatief levert een bijdrage aan het terugdringen van de bijensterfte, maar blijft vooralsnog – net als de andere genoemde initiatieven – een druppel op een gloeiende plaat. Meer natuurbeschermingsstrategieën én technologische ontwikkelingen zijn nodig om de massale uitstervingsgolf in het dierenrijk een halt toe te roepen. En 3D printing kan hierin de komende decennia een belangrijke rol spelen.