Het gebouw van de toekomst: een 3D print van beton

Het gebouw van de toekomst: een 3D print van beton

De opkomst van 3D printen betekent dat veel branches zich in een overgangsperiode bevinden. Daar waar sommige sectoren nauwelijks beïnvloed worden, zullen sommige vakgebieden naar verwachting ingrijpend veranderen. Een goed voorbeeld hiervan is de bouwsector, die na de implementatie van 3D printing waarschijnlijk nooit meer hetzelfde zal zijn.

3D printen met beton

Hoewel deze ontwikkeling al vele jaren geleden door experts en trendwatchers is voorspeld, zijn er in de praktijk nog relatief weinig gebouwen tot stand gekomen met behulp van 3D printers. Dat is vreemd, want in branches zoals de ruimtevaart, mobiliteit en medische sector is 3D printing inmiddels aan de orde van de dag.

Maar met welk materiaal kunnen er nu 3D prints worden gemaakt van zaken zoals woningen en kantoorpanden? Het antwoord ligt voor de hand: beton! De technologische mogelijkheden van 3D printers maken het tegenwoordig geen enkel probleem om te printen met beton. Of dit op korte termijn ook daadwerkelijk gaat gebeuren, werd onlangs uitgezocht in een nieuw onderzoek.

Dit werk wordt wellicht overbodig door 3D prints van beton

Dit werk wordt wellicht overbodig door 3D prints van beton

Mondiale markt blijft groeien

De vraagstelling in het onderzoek was niet zozeer óf 3D printen een voorname rol gaat spelen in de bouwindustrie, maar vooral wanneer en in welke mate. De vele voordelen van een 3D print bieden bouwbedrijven interessante kostenbesparingen, evenals een hogere snelheid en betrouwbaarheid. Ook voor consumenten is een 3D geprinte woning in potentie financieel zeer aantrekkelijk.

De onderzoekers ontdekten dat veel bouwbedrijven wereldwijd op het punt staan om 3D printen met beton te implementeren in hun bedrijfsvoering. Als de mondiale economie in dit tempo blijft aantrekken, zal de markt voor 3D printing met beton in 2021 naar verwachting een waarde van zo’n 50 miljoen euro vertegenwoordigen.

Uiteenlopende regio’s met sterke groeipotentie

De Aziatische-Pacifische markt komt in het onderzoek naar voren als de regio met de meeste groeipotentie en staat bekend om het omarmen van innovatieve technologieën. Bovendien is er in deze regio sprake van een toenemend aantal hoge inkomens, waardoor vooruitstrevende bouwprojecten op basis van 3D printing steeds meer in trek raken.

Het land dat de meeste groeipotentie vertegenwoordigt op het gebied van 3D printen met beton is, niet geheel verrassend, China. Vanuit de overheid wordt de toepassing van nieuwe technieken sterk gestimuleerd en door de vele inwoners is er tegelijkertijd behoefte aan kostenbesparende en creatieve bouwmethoden. Een ding is zeker: de markt voor 3D printing is in ieder geval nog lang niet uitontwikkeld!